Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 17/08/2014 08:07AM

Cấp Lỏng Cho Dàn Lạnh Công Nghiệp

Trong các kho lạnh chạy nhiệt độ dương công suất lớn, người ta thường sử dụng một máy nén công suất lớn cho nhiều dàn lạnh công nghiệp .

Ưu điểm : Chọn được công suất lạnh chính xác do sử dụng hệ số đồng thời.
Nhược điểm : Khi các dàn lạnh công nghiệp không sử dụng hết công suất dễ xảy ra tình trạng ngập lỏng cho máy nén.

Để đảm bảo cho gas lỏng không chảy về máy nén và tuần hoàn dầu dể  dàng. Một số nơi người ta áp dụng phương pháp hỗn hợp để lắp đặt dàn lạnh công nghiệp. Khoảng 80 % dàn lạnh công nghiệp được cấp lỏng từ trên xuống và 20 % dàn lạnh công nghiệp được cấp lỏng từ dưới lên.

d�n lạnh meluck

d�n ngưng meluck

d�n bay hơi meluck

Tùy vào cấu trúc của các kho lạnh và công năng của chúng. Người lắp đặt dàn lạnh công nghiệp chọn dàn lạnh công nghiệp ở nơi nào cho cấp lỏng ngược từ dưới lên.

Dàn lạnh công nghiệp cấp lỏng từ dưới lên thì gas lỏng không chảy ngược về máy nén nhưng dầu tuần hoàn khó hơn. Ngược lại dàn lạnh công nghiệp được cấp lỏng từ trên xuống thì dầu tuần hoàn dể dàng nhưng có nguy cơ lỏng về máy nén cao.

Cần kết hợp thêm bình tách lỏng hợp lý để đảm bảo an toàn cho máy nén.

Tin mới